අපේ ලිපි එකතුව - Myfamily.lk

අපේ FB PAGE එකට LIKE කරන්න

නවතම ලිපි

සුරතල් ළමා නිරුපිකාවෝ – 2 කොටස

ද රුවෝ කියන්නේ හරිම සුන්දර, ආදරණිය පෙනුමැති කොට්ටාශයක්. ඉතින් මේ පුංචි දරුවන්ගේ සුන්දරත්වය හඳුනා ගත්තු විදෙස් රටවල් ළමා නිරුපිකාවන් තිරය ඉදිරියට ගෙනැවිත් තියෙනවා. ඉතින් අද...

සුරතල් ළමා නිරුපිකාවෝ – 1 කොටස

ද රුවෝ කියන්නේ හරිම සුන්දර, ආදරණිය පෙනුමැති කොට්ටාශයක්. ඉතින් මේ පුංචි දරුවන්ගේ සුන්දරත්වය හඳුනා ගත්තු විදෙස් රටවල් ළමා නිරුපිකාවන් තිරය ඉදිරියට ගෙනැවිත් තියෙනවා. ඉතින් අද...

මාතෘත්වය සහ ගෘහ සේවිකාව අතර වෙනස හඳුනා ගන්න

ම වකගේ භූමිකාව, බිරිඳකගේ භූමිකාව ගැන සමාජයේ නම් මහා ඉහලින් කතා කරනවා.  ඒත් ඔය කියන තරම් ඉහල ස්ථානයක් පවුලේ කාන්තා චරිතයට ලැබෙනවද? ඒ ගැන තමයි...

රූපය අවලස්සන කරවන මෙලස්මා රෝගය ගැන දැනුවත් වෙන්න

ව යස්ගතවීමත් සමඟ මුහුණේ අඳුරු පැහැ ලප ඇති වීම රෝගයක් බව ඔබ දන්නවාද? මෙම රෝගය හඳුන්වන්නේ මෙලස්මා රෝගය කියලයි. සමහර අයට නම් මේ රෝගය ඔවුන්ගේ...

මකුළු දැල් – 30 කොටස

ගැ හැණියගේ ශක්තියට පිරිමියාත්, පිරිමියාගේ ශක්තියට ගැහැණියත් සිටිනවා නම් ඒ පරිපුර්ණ සබඳතාවයක ලක්ෂණයයි. ගැහැණිය වැටෙන තැන පිරිමියා ඇයට අත දෙන සේම, පිරිමියා වැටෙන තැන ඔහුට...

ජනප්‍රියම ලිපි