රමුණක් නැති ජීවිතයකට ඇත්තටම අර්ථයක් නැහැ. මොකද කියනවා නම් ජිවිත අරමුණ කියන්නේ ජිවිතයේ අර්ථයටමයි. වර්තමානයේ ජිවත් වෙන බොහොමයක් දෙනාගේ ජිවිත වලට හරි අරමුණක් නැහැ. ඉපදුනු නිසා ජිවත් වෙනවා වගේ හැඟීමකි තමයි ගොඩක් දෙනා ජීවිතය ගෙවන්නේ. එත ඔබ ඔබේ ජිවිතයට අද පටන් වත් අරමුණක් එකතු කර ගන්නවා නම් ඔබේ ජීවිතය නොසිතූ, නොපැතූ ලෙස සාර්ථකත්වයට පත් වේවි. අද අපි කතා කරන්නේ ජීවිතයට අරමුණක් පැවතීමේ ප්‍රතිලාභ ගැනයි.ජිවිත අරමුණ ඔබට නව ප්‍රාණවත් බවක් ලබා දෙනවා

ජිවිතයට හරි අරමුණක් නැති මිනිස්සු ජිවත් වෙන්නේ අප්‍රාණිකව. ඔවුන්ගේ වැඩේ තමයි කොහොමහරි එදා දවස ගෙවා ගන්න එක. ඊට එහා අරමුණක් ඔවුන්ට නැහැ.

ඒත් ජිවිතයට හරි අරමුණක් තියෙන ඕනෙම පුද්ගලයෙක් හරිම ප්‍රාණවත් විදිහට තමන්ගේ ජීවිතය උනන්දුවෙන් ගෙවනවා. ඔවුන්ට ජිවත් වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව ඔවුන්ව ප්‍රාණවත් කරවලා තියා ගන්නවා. ඔවුන්ගේ අරමුණ කෙමෙන් කෙමෙන් ඉෂ්ඨ වෙනවා කියලා ඔවුන්ට දැනෙද්දී ඔවුන්ට මහා සතුටක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ජිවිතයට අරමුණක් තියෙන අය ජිවත් වෙන්නේ බොහොම උනන්දුවෙන් වගේම, බොහොම සතුටින්.

 

ඔබ කරන වැඩ වල ඵලදායිතාවය ඉහල යනවා

ජිවිතයට අරමුණක් නැති මිනිස්සු ඵලදායි දේවල නිරත වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් කරන දේවල් වල ප්‍රතිඵලය බොහොම කෙටි කාලීනයි. එහෙම නැත්තම් පිටස්තර ලෝකයෙන් කවුරුහරි ඉදිරිපත් වෙලා තමන්ගේ උවමනා එපාකම් ඉෂ්ඨ කරලා දෙනකම් මේ අය බලාගෙන ඉන්නවා.

ඒත් ජිවිතයට අරමුණක් තියෙන කෙනෙක් නිතරම කැප වෙන්නේ ඒ වෙනුවෙන්. හොඳට හිතලා මතලා තමන්ගේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගන්න තමයි මේ අය වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ටත් නොදැනීම ඔවුන් කරන වැඩ කටයුතු වල ඵලදායිතාවය ඉහල යනවා.

 

ඔබ එන්න එන්නම දියුණු වෙනවා

ජිවිතයට හරි අරමුණක් නැති අය හැමදාම එකම තැන. මොකද ඔවුන් ජිවත් වෙන්නේ ජිවත් වෙන්නන් වාලේ නිසයි. අද දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා උදේ හිතන මනුස්සයා ඒක දවාලට කල් දානවා. ආයෙත් දවල්ට හිතනවා ඒ වැඩේ රෑට කරනවා කියලා. ආයෙත් රෑට හිතනවා හෙටම ඒ වැඩේ කරනවා කියලා. මිනිස්සු ඒ විදිහට අලස වෙන්නේ ඔවුන්ගේ ජිවිතයට අරමුණක් නැති නිසයි. ඉතින් ඔවුන් හැමදාමත් එකම තැන ඉන්න එක අහන්නත් දෙයක්ද?  

ඒත් ජිවිතයට අරමුණක් තියෙන පුද්ගලයන් ක්‍රම ක්‍රමයෙන් දියුණුවට පත් වෙනවා. ඒ ඔවුන් ඔවුන්ගේ ජිවිත අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් උනදුවෙන් සහ කැප වීමෙන් වැඩ කරන නිසයි.

  


SHARE