බට සතුටින් සිටින්නට ඕනෑ නම් ඔබ සොයා ගත යුත්තේ සත්‍ය ආදරයක්. ඒකට හේතුව තමයි ඔබ මුළු ජීවිත කාලයම ගත කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ ඔබ තෝරා ගන්නා සහකරු එක්කයි. ඉතින් ඔබ තෝරා ගන්නා සහකරුගේ ආදරය ව්‍යාජ ආදරයක් නම්, ඔබට සිදු වෙන්නේ ජීවිතය විඳවීමටයි. ව්‍යාජ ආදරය මඟදී ඔබව හැර ගියත්, ඔබ සමඟ ජීවිතය පුරා එකට ජීවත් වුණත් විඳවීමට සිදු වන්නේ ඔබටමයි. මේ නිසා අදම සත්‍ය ආදරයෙයි, ව්‍යාජ ආදරයෙයි වෙනස්කම් හඳුනා ගන්න. ඔබේ ජීවිතය සඳහා සත්‍ය ආදරයක් සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න.
8 සත්‍ය ආදරවන්තයන් ධනාත්මක වන අතර, ව්‍යාජ ආදරවන්තයන් සෘණාත්මකයි

සත්‍ය ආදරවන්තයන් හැම දෙයකම හොඳ දකිනවා. ඔවුන්ගේ හදවත නිතරම සතුටින් පිරිලා. ඒ වගේම ඔවුන් උත්සාහ කරන්නෙත් තමන්ගේ සහකරුව සතුටින් තියන්නයි. ව්‍යාජ ආදරවන්තයන් තමාගේ සහකරු කරන හැම දෙයකම දකින්නේ වැරදි පැත්තයි. ඔවුන්ගේ සිත සෘණාත්මක සිතුවිලි වලින් පිරිලයි තියන්නේ.

9 සත්‍ය ආදරවන්තයන් තමන්ගේ සහකරුට ගෞරව කරනවා. නමුත් ව්‍යාජ ආදරවන්තයන් අනෙකාට ගෞරව කරන්නේ නැහැ

සත්‍ය ආදරවන්තයෙකු ඔබගේ අදහස්, තීරණ සහ අනාගත බලාපොරොත්තු වලට ගෞරව කරනවා. එමෙන්ම ඔබට පුද්ගලයෙකුට දිය යුතු නිසි ගෞරවයත් ලබා දෙනවා. නමුත් ව්‍යාජ ආදරවන්තයන් ඔබට හෝ ඔබේ අරමුණු වලට ගරු කරන්නේ නැහැ. ඔබේ සිහින ගැන අපහාසාත්මකව කතා කරන්නටත්, පිටස්තරයන් ඉදිරියේ ඔබට බැන වැදීමටත් ඔවුන් පසුබට වන්නේ නැහැ.

10 සත්‍ය ආදරවන්තයන් ඔබව ආරක්ෂා කලත්, ව්‍යාජ ආදරවන්තයන් ඔබව වේදනාවට පත් කරනවා

බාහිර ලෝකයෙන් ඔබ වෙත පැමිණෙන සිත් වේදනාවන් සහ කරදර වලින් ඔබව ආරක්ෂා කිරීමට සත්‍ය ආදරවන්තයෙකු සමත් වෙනවා. නමුත් ව්‍යාජ ආදරවන්තයන්, තමා විසින්ම ඔබව රිදවනවා. ඔබේ සහකරුම ඔබව රිදවන විට ඔබව ආරක්ෂා කිරීමට සිටින්නේ කවුරුන්ද? ඔවුන්ගේ ආදරයේ ව්‍යාජ ස්වභාවය, ඔවුන්ගේ හැසිරීම නිසා ඔබට වේදනා ලැබෙනවා. ඔබව පුද්ගලයෙකු වශයෙන් බිඳ වැට්ටවීමට මෙවන් ව්‍යාජ ආදරයකට මනා හැකියාවක් තිබෙනවා.

11 සත්‍ය ආදරවන්තයන් බොළඳ නැහැ. නමුත් ව්‍යාජ ආදරවන්තයන් බොළඳ බව නිසාම නැති ගැටළු ඇති කර ගන්නවා

සත්‍ය ආදරවන්තයන් ජීවිතය දෙස බලන්නේ පරිණත විදිහටයි. ඔවුන් තීරණ ගන්නේ සහ ක්‍රියා කරන්නේ පරිණත විදිහටයි. එත් ව්‍යාජ ආදරය බොළඳයි. ඔවුන්ට තිබෙන්නේ පටු සිතිවිලියි. තමන්ගේ සහකරුගේ ෆෝන් එකේ, ෆේස්බුක් අකවුන්ට් එකේ පාස්වර්ඩ් ඉල්ලමින්, සැක කරමින් ප්‍රශ්න ඇති කර ගැනීමට ඔවුන් සමත් වෙනවා.

12  සත්‍ය ආදරවන්තයන් ඔබව තේරුම් ගන්නවා. නමුත් ව්‍යාජ ආදරවන්තයන් ඔබව තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේවත් නැහැ.

සත්‍ය ආදරවන්තයෙකු තමාගේ සහකරුව හොඳින් හඳුනනවා. එමෙන්ම සහකරුව නිවැරදිව තේරුම් ගැනීමට ඔවුන් උත්සාහ කරනවා. ඔබගේ සිනහව අභ්‍යන්තරයේ ඇති වේදනාව හඳුනා ගැනීමට පවා ඔවුන් සමත් වෙනවා. නමුත් ව්‍යාජ ආදරවන්තයන්ට ඔබ ගැන ගානක්වත් නැහැ. ඔබ වේදනාවෙන් සිටියත් ඔවුන් හඳුනා ගන්නේ නැහැ.

13 සැබෑ ආදරවන්තයන් තම සහකරුව විශ්වාස කලත්, ව්‍යාජ ආදරවන්තයන් තමන්ගේ සහකරුව සැක කරනවා

සත්‍ය ආදරවන්තයෙකු තමාගේ සහකරුව විශ්වාස කරනවා. ඔවුන් කරන ක්‍රියාවන්, ගන්නා තීරණ ගැන සැකයෙන් බලන්නේ නැහැ. අනෙකා යම් දෙයක් කරන්නේ ඔහුගේ දැක්මට අනුව බව සැබෑ ආදරවන්තයෙකු හඳුනා ගන්නවා. නමුත් ව්‍යාජ ආදරවන්තයෙකු තමාගේ සහකරු කරන හැම දෙයක්ම සැක කරන්නට පටන් ගන්නවා. තම සහකරු තමාට විරුද්ධව යම් වරදක් කරනු ඇතයි ඔවුන් අහේතුක බියකින් පසු වෙනවා.

14 සත්‍ය ආදරවන්තයෙකු අනෙකාට විශ්වාසවන්ත ලෙසයි ජීවත් වන්නේ. නමුත් ව්‍යාජ ආදරවන්තයෙකු විශ්වාසය කඩ කරනවා

සත්‍ය ආදරවන්තයෙකු දන්නවා විශ්වාසය කඩ නොකර ජිවත් වෙන ආකාරය ගැන. ඔවුන් අනෙකාගේ විශ්වාසය කඩ කරන්නට හිතන්නෙවත් නැහැ. ඔවුන් වචනයෙන් නොකිව්වත් ක්‍රියාවෙන් විශ්වාසවන්ත ලෙස ජිවත් වෙනවා. නමුත් ව්‍යාජ ආදරවන්තයන් තම සහකරුගේ විශ්වාසය බිඳ දමා අවිශ්වාසවන්ත ලෙස ජිවත් වෙනවා. තමා විශ්වාසවන්තව සිටින බව කියමින් වචනයෙන් පොරොන්දු දහසක් ලබා දුන්නත්, ඔවුන් තම විශ්වාසය රකින්නේ නැහැ.

 

           

    

  • TAGS
  • 4
SHARE