ප ආදරය කරන මිනිසුන් අපව විවිධාකාරයෙන් රවටනවා. එය අත්හැර දැමීමක්, පොරොන්දු කඩ කිරීමක්, බොරු කියා රැවැට්ටවීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබව රවටා, ඔබේ විශ්වාසය කඩ කළ අයෙකුව නැවත විශ්වාස කිරීම හරිම අමාරු දෙයක්. විශ්වාස කළා වගේ හිටියත් ඒ දේ කරන්න බැහැ. පරණ සිදුවීම වරින් වර සිත පාරවන අතරේ, යලිත් වරක් ඔබේ විශ්වාසය කඩ වේවි යැයි ඔබ බියෙන් පසු වෙනවා.
විශ්වාසය නැවත ඇති කර ගැනීමට හදිස්සි වෙන්න එපා

ඔව්. ඔබ දැන් කම්පනයට පත් වෙලයි ඉන්නේ. හරියට උණුසුම්ව නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවේ, ඔබේ හිසට කවුරුන් හෝ අයිස් වතුර භාජනයක් ගෙනත් හැලුවා වගෙයි ඔබට දැනෙන්නේ. මේ වෙලාවේ ඔබ ඔහුව නැවත සම්පුරණයෙන් විශ්වාස කිරීමට යාම අවුල් ජාලාවක් විය හැකියි. ගොඩක් මිනිස්සු ආදරය වෙනුවෙම්න්, කටින් කියනවා “මම ඔබට සමාව දුන්නා, දැන් මට ඔබව විශ්වාසයි.” කියලා. ඒත් ඔබේ හිත එය පිළි ගන්නේ නැහැ. ඔබේ සිත ඔබට නිතරම අනතුරු අඟවනවා. මේ ඝට්ටනයත් එක්ක ඔබ ඉන්නේ තරහෙන් සහ නොරිස්සුමෙන්. එතකොට ඔබ ඉබේටම ඔබේ සහකරු සමඟ අනවශ්‍ය දබර වලට පැටලෙනවා. මේ නිසා අනෙකාව විශ්වාස කිරීමට හදිස්සි වෙන්න එපා. විශ්වාසය ගොඩ නැඟීම ඉබේටම සිදු වෙන්නට ඉඩ දෙන්න. අනෙකා ඔබව කෙමෙන් කෙමෙන් දිනා ගන්නා තුරු ඉවසා සිටින්න.


ආදරය සහ විශ්වාසය කියන්නේ දැන් සිට කරුණු දෙකක් බව සිහියේ තබා ගන්න

ඔබ අහලා ඇති ආදරය සහ විශ්වාසය කියන්නේ එක ලඟින් යන කරුණු 2ක් කියලා. ඔබේ සහකරුත් ඔබට මේ ගැන මතක් කරනවා ඇති.

“ඔයා මට ආදරේ නැද්ද? ඔයා මට ආදරෙයි නම්, මාව විශ්වාස කරන්නම ඕනේ.” කියලා ඔබේ සහකරු කිව්වත්, දැන් ඒ තත්වය වෙනස්. කලින් කරුනේත් අපි විස්තර කළා තමන්ගේ හිත රවට්ටගෙන අනෙකාව විශ්වාස කිරීමට යෑම අවුල් ජාලාවක් වන බව. ඔබ ඔබේ සහකරුට ආදරය කරන බව වෙනම කරුණක්. ඔබ ඔබේ සහකරුට ආදරය කරන නිසා තමයි, එයා ඔබව රැවට්ටුවාට පස්සෙත් ඔබ එයාව අත් නොහැරියේ. මේ බව ඔබ ඔබේ සිතටත්, ඔබේ සහකරුටත් වටහා දෙන්න. ඔබේ සහකරු ඔබට සලකන ආකාරය, ඔබට ගෞරව කරන ආකාරය අනුවයි ඔබේ විශ්වාසය නැවත ගොඩ නැගෙන්නේ.


ඔබ ඔබේ සහකරුව නැවත විශ්වාස කරනවා නම්, අවධානම භාර ගන්න

ඔබ එක් වරක් වේදනාවට පත් වුවා. තව වරක් වේදනාවට පත් වීමට ඉඩ ඇති බව වටහා ගන්න. නැවත කම්පනයකට මුහුණ නොදී සිටීමට නම්, ඔබේ සිත ශක්තිමත් කර ගැනීමට ඔබට සිදු වෙනවා. ඔබේ සිත ඕනෑම සිත් බිඳීමකට ලෑස්ති කර තබා ගන්න. ප්‍රශ්න ඇති වෙන විදිහට ඒවාට මුහුණ දෙන්න. ඒ වගේම තමයි, ඔබ අවධානමට සූදානම් වී සිටියත්, ඇතැම් විට ඔබේ සහකරු නැවත ඔබේ විශ්වාසය නොකඩා සිටීමට ඉඩ තිබෙනවා.

  • TAGS
  • 3
SHARE